02 Sierpień 2019

III Piknik NGO w Nowych Skalmierzycach

III Piknik NGO zorganizowany przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu działające przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a także Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną odbył się 27 lipca na stadionie w Nowych Skalmierzycach. Ponad 30 organizacji z południowej Wielkopolski miało okazję do zaprezentowania swojej działalności, wymiany doświadczeń, ale również do nawiązania nowych kontaktów i współpracy. Jak podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce- Organizacja imprezy na terenie naszej gminy jest wyrazem tego, jak ważna jest dla mnie współpraca z organizacjami pozarządowymi i rozwijanie ich potencjału. Na każdym kroku podkreślam, że społecznicy z NGO są bardzo ważnym czynnikiem rozwoju wspólnoty samorządowej. Dziękuję CIWIS, Fundacji KIP z Kalisza, dyrektor CK i Biblioteki, doceniam obecność radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzeja Picheta. W sposób szczególny dziękuję tym organizacjom, które wystawiły się na pikniku i aktywnie promowały Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce”. Uczestnicy przybliżali swoją działalność na zorganizowanych stoiskach a także na scenie. Do wspólnego fitnessu zaprosiło organizacje „Stowarzyszenie Eudajmonia”. Na scenie prezentował się Chór św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Rajsku, dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach CK i BP oraz kapela ludowa „Sami swoi” z Opatówka. Po pikniku odbył się zorganizowany przez Dyrektor CK i BP Małgorzatę Jarosik dedykowany młodzieży koncert, na którym wystąpiła laureatka ósmej edycji programu The Voice of Poland - Marta Gałuszewska.

Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na III Pikniku NGO reprezentowali:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie,
 • ZHP Szczep Granica,
 • Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach „Edukreator”,
 • Koło pszczelarzy,
 • Stowarzyszenie Eudajmonia,
 • Chór św. Grzegorza,
 • Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Ołobocznych,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Chotowianki” w Chotowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Skalmierzycach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrach,
 • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna,
 • KS „Pogoń” Nowe Skalmierzyce.