Imieniny: Wiktoria / Krystyna / Walenty

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Najpierw ogłoszenie oficjalnych wyników, następnie wręczenie zaświadczeń o wyborze, aż wreszcie uroczyste ślubowanie radnych i zaprzysiężenie nowego burmistrza, co przypieczętowało formalne rozpoczęcie rządów nowych władz samorządowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Podniosłego charakteru sesji Rady, która miała miejsce 22 listopada nadały poczty sztandarowe OSP Skalmierzyce i KS „Pogoń” oraz odegrane przez  członków Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce hymn państwowy i hejnał miasta.

Dzisiejszą sesją inaugurujemy nową kadencję (…) – po raz pierwszy w historii pięcioletnią, rozłożoną na lata 2018-2023.  To także koniec pewnej epoki. Po 26 latach mieszkańcy wybrali nowego burmistrza, którym został Jerzy Łukasz Walczak. Zmienił się również skład Rady, jej szeregi zasiliło 6 nowych członków. Bez względu jednak na to, z jakiego komitetu wszyscy startowaliśmy, działajmy dla dobra wspólnego naszej małej ojczyzny – powiedział przewodniczący posiedzenia, najstarszy wiekiem radny, Kazimierz Sipka, który prowadził obrady do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Pierwszym punktem sesji była ceremonia złożenia przez radnych ślubowania godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania swojego obowiązku dla dobra gminy i jej mieszkańców. Podobne przyrzeczenie w obecności Rady oraz wszystkich przybyłych gości złożył również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

W tegorocznych wyborach mieszkańcy pokazali, że chcą mieć wpływ na zmiany i aktywnie uczestniczyć w życiu Gminy. I za to im dziś z całego serca dziękuję – za obywatelską postawę i obecność przy urnach, a dodatkowo za zaufanie, którym mnie obdarzyli. To dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Przez pięć lat będę ciężko pracował, aby nie zawieść Waszego zaufania. Chciałbym, by nasza Gmina stała się ważną częścią aglomeracji kalisko- ostrowskiej, głosem mocno słyszalnym i liczącym się. Nie kartą przetargową w rozgrywkach większych sąsiadów, ale równorzędnym partnerem do rozmów i wspólnych projektów  – powiedział zaprzysiężony burmistrz na wstępie swojego przemówienia, w którym wiele miejsca poświęcił na podziękowania:  Prawdziwym bogactwem człowieka są inni ludzie: jego rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, a czasem nawet przypadkowo napotkane osoby. Ci właśnie ludzie swoim uśmiechem, przyjaznym gestem, dobrym słowem czy wsparciem wyzwalają pozytywną energię, pozwalają się rozwijać, popychają do działania, a kiedy trudno i źle - podnoszą na duchu i trwają mimo wszystko... Wdzięczność to więc dziś najwłaściwsze słowo, którego chciałbym użyć wobec ludzi, którzy mnie otaczają. Wielu z tych, którym chcę dziś złożyć podziękowanie zawdzięczam to, kim jestem i w jakim miejscu się znajduję. W gronie osób, którym wyraził swą wdzięczność znaleźli się m.in. rodzina, przyjaciele, pracownicy Urzędu, członkowie komitetu wyborczego oraz kandydaci na radnych i radni startujący z tego komitetu, posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak oraz Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, którego Jerzy Łukasz Walczak nazwał swoim „politycznym mentorem”, mówiąc, że zawdzięcza mu swoje samorządowe doświadczenie i kompetencje. Nie zabrakło również odniesień do nowo wybranej Rady, do której zwrócił się z prośbą o dobrą współpracę mottem zaczerpniętym z nauk św. Jana Pawła II: Służba (…) musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne (…) Wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych, czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego (...).

Przybyli goście, w tym reprezentujący Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka Ryszard Pluciński, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Wilkowski oraz Prezes Stowarzyszenia Eudajmonia w Skalmierzycach Agnieszka Pawlak złożyli burmistrzowi gratulacje  oraz życzenia owocnych rządów, zapewniając jednocześnie o woli dalszej dobrej współpracy z samorządem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Godzinna przerwa, którą po wystąpieniach gości zarządził Kazimierz Sipka, była czasem na mniej formalne gratulacje, wzajemne poznawanie się przez nowych członków Rady, wywiady dla mediów oraz poczęstunek.

Wznowione obrady miały już charakter bardziej techniczny, związany z przedstawieniem nowego zastępcy burmistrza, którym została Agnieszka Sipka a także wyborem: przewodniczącego Rady, jego zastępcy oraz przewodniczących stałych komisji Rady i ustaleniem ich składów osobowych. Dwa pierwsze głosowania miały charakter tajny. Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jednomyślnie wybrano Tadeusza Orzechowskiego, natomiast przy 14 głosach za i 1 przeciwnym zastępcą przewodniczącego została Renata Nogaj.

Rozpoczynając pełnienie swej funkcji Tadeusz Orzechowski – podobnie jak jego poprzednik Kazimierz Sipka w momencie otwarcia sesji – wyraził nadzieję na zgodną współpracę całego składu Rady: Obecna Rada to duży potencjał. To połączenie młodości i doświadczenia, co pozwala wnioskować, że przy zgodnym działaniu nie zmarnujemy tych pięciu lat. Sądzę, że barwy komitetów wyborczych są już na tyle stonowane, że będziemy pracować bez podziałów dla dobra i dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny.

W głosowaniach jawnych wybrano przewodniczących oraz składy komisji. Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego został Maksymilian Sztandera. Komisją Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego kierował będzie Józef Stasiak. Wiktora Bęckiego powołano na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przewodniczyć będzie Grzegorz Biernat, a Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Sipka. Grzegorz Ulichnowski został zaś powołany na przewodniczącego nowo utworzonej komisji – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce była pierwszą transmitowaną na żywo. Relację wideo z tych oraz kolejnych obrad można obejrzeć na YouTube (wejście bezpośrednio przez kanał lub przez stronę samorządu – zakładka „Sesje Rady Gminy i Miasta online).