Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

23 Marzec 2021

Informacje dot. funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Do 09.04.2021r. członkowie Komisji pełnią dyżur telefoniczny w każdy wtorek od 16.00-19.00


2. Wyznaczone terminy spotkań motywacyjnych dla osób ewentualnie zobowiązanych do leczenia odwykowego pozostają bez zmian.


3. Punkty konsultacyjne pozostają bez zmian tj.:

• ul. 3 Maja 20:

- poniedziałki od 15.00-19.00

- środy 16.00-19.00 (czynny dopiero od 07.04.2021r.)

• NZOZ ul. Podkocka 2:

- czwartki od godz. 14.00 (pracuje na dotychczasowych zasadach)


4. Świetlica środowiskowa przy ul. 3 Maja 20 nieczynna do 12.04.2021r.