Imieniny: Bernard / Krzysztof / Sabina

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Nowe wyższe limity zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W 2019 roku producenci rolni mogą ubiegać się zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła.

Przypominamy, że każdy rolnik (producent rolny) będący w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek:

 

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz  z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

STAWKA ZWROTU NA 2019 ROK WYNOSI 1,00 ZŁ ZA 1 LITR OLEJU NAPĘDOWEGO

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00  x ilość ha użytków rolnych x  stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego

oraz

  • ·         30,00 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego

 

[W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego również do chowu i hodowli bydła producent rolny do wniosku powinien dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642)]

 

Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który dostępny jest w pok. 24  II piętro Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub można go pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Wz%C3%B3r_wniosku_akcyza_2019.pdf/e6c36839-9642-a2d1-e84e-e3f7ca033acb