Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

07 Styczeń 2021

Rusza kolejny nabór wniosków na stypendia sportowe 2021

Stypendia oraz nagrody sportowe Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe są przyznawane sportowcom do 26. roku życia. Jest to dodatkowa forma wsparcia zawodników i zachęta do uprawiania sportu przez mieszkańców oraz promocja aktywnego stylu życia.

  • Wnioski o przyznanie stypendium sportowego upływa 10 lutego każdego roku.
  • Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza należy składać w terminie od 15 lutego do 30 października każdego roku.


Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)      jest mieszkańcem Gminy,

2)      na dzień złożenia wniosku nie ma więcej niż 26 lat,

3)      w chwili przyznawania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w sportach indywidualnych lub zespołowych:

a) zajął miejsce 1-5 w mistrzostwach świata, pucharach świata, igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,  

b) zajął miejsce 1-5 w mistrzostwach Europy, pucharach Europy, Uniwersjadach,

c) zajął miejsce 1-5 w mistrzostwach Polski, pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

d) zajął miejsce 1-5 w dziecięcych lub młodzieżowych Mistrzostwach Województwa lub lidze wojewódzkiej, tj. obejmującej poziomem rozgrywek całe województwo,

e) jest zawodnikiem sekcji kadry narodowej lub wojewódzkiej danej dyscypliny sportu (potwierdzone przez odpowiedni Polski Związek Sportowy).

 

Więcej informacji - przejdź tutaj