calendar 21 Październik 2019

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

26 Czerwiec 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert "Wakacje letnie 2019"

Zarządzenie Nr ROiSP.0050.76.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 26 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” na zadanie „Wakacje letnie 2019”

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506);
  • art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688);

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaję środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta na rok 2019 na realizację zadania publicznego wg załącznika nr 1.

 

rozdział 80195 /Oświata i wychowanie/

w wysokości  68.272,00 zł.

§ 2

Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umów
o przyznaniu dotacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta

 

                                                                                                 Jerzy Łukasz Walczak