Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dni Miasta 2020 - oferta handlowa

27. Dni Miasta Nowe Skalmierzyce odwołane

Zamawiający: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

zaprasza do złożenia oferty na stoiska:

1. urządzenia zabawowe- wesołe miasteczko (na wyłączność) podczas XXVII Dni Miasta Nowe Skalmierzyce w dniach 27-28 czerwca 2020 r.  - termin składania ofert: do 20 marca 2020 r.

2. ogródek piwny oraz przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla tj. szaszłyk, kiełbaski, karkówka i golonka podczas XXVII Dni Miasta Nowe Skalmierzyce w dniach 27-28 czerwca 2020 r. - termin składania ofert: do 20 marca 2020 r.


Zapytanie ofertowe opublikowano także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przejdź do BIP

 

 Zasady wyboru stoisk nr 1 i nr 2:

I. Urządzenia zabawowe- wesołe miasteczko (na wyłączność).

Powierzchnię ok. 1200 m2 (nr 1 na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 1) przeznacza się pod najem pod urządzenia zabawowe- wesołe miasteczko na podstawie zapytania ofertowego wg. następujących kryteriów:

 1. O wyborze oferty decyduje wysokość oferowanej kwoty brutto na rzecz organizatora za wynajem powierzchni,
 2. Szczegółowy opis oferty, który powinien zawierać:

1)      dokładną ilość i specyfikację urządzeń,

2)      dokumentację fotograficzną proponowanych urządzeń,

3)      atesty, certyfikaty dopuszczenia do użytkowania urządzeń spełniających wszystkie normy obowiązujące w Polsce, w tym zgodę z Urzędu Dozoru Technicznego,

4)      informacje o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,

5)      zapewnienie o posiadaniu własnego agregatu prądotwórczego spełniającego normy bezpieczeństwa oraz hałasu.

6)      zapewnienie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

 II. ogródek piwny oraz przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla 

 1. Powierzchnię ok. 1100 m2 (nr 2 na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 1) przeznacza się pod najem pod gastronomię (na wyłączność) – ogródek piwny oraz przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla tj. szaszłyk, kiełbaski, karkówka i golonka na podstawie zapytania ofertowego wg. następujących kryteriów:
 2. Wysokość oferowanej kwoty brutto na rzecz organizatora za wynajem powierzchni,
 3. Szczegółowy opis oferty, który powinien zawierać:

1)      dokładną ilość i specyfikację urządzeń, ilość stolików oraz siedzisk,

2)      dokumentację fotograficzną stoisk,

3)      zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz sprzedaż alkoholi,

4)      zapewnienie o udostępnieniu min. 300 miejsc siedzących przy ławostołach,

5)      zapewnienie, że stoisko spełnia wymogi ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

6)      zapewnienie, że sprzedaż piwa odbywać się będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym dopuszcza się handel tylko i wyłącznie w jednorazowych kubkach,

7)      informacje o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,

8)      zapewnienie o posiadaniu własnego agregatu prądotwórczego spełniającego normy bezpieczeństwa oraz hałasu.

9)      zapewnienie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.


oraz stoiska handlowe nr 3-15 i promocyjne

 

1. Ustala się następujące stawki czynszu za najem miejsca pod stoiska:

 1. stoisko handlowe 5x5m, bez dostępu do prądu (nr 3, 4 i 6) - 300 zł brutto za 2 dni;
 2. stoisko handlowe 6x5m, bez dostępu do prądu (nr 5) - 350 zł brutto za 2 dni;
 3. stoisko handlowe 10x5m, bez dostępu do prądu (nr 7); – 600 zł brutto za 2 dni;
 4. stoiska handlowe 5x6m, z dostępem do prądu (nr 8-15) - 600 zł brutto za 2 dni;
 5. stoiska promocyjne, bez dostępu do prądu (lokalizacja wg. wskazań organizatora) – 200 zł brutto za 2 dni.

 

2. Ustala się następujące zasady udostępniania miejsc:

 1. w celu wynajęcia stoiska należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 2 i przesłać go na adres: kultura@noweskalmierzyce.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Skalmierzyce.
 2. zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
 3. decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. rezerwacja będzie dokonana po potwierdzeniu formularza ofertowego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i odesłaniu potwierdzenia rezerwacji mailowo do oferenta.
 5. oferent, od momentu zatwierdzenia rezerwacji stoiska przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ma 14 dni na podpisanie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do zarządzenia, a następnie 7 dni na dokonanie opłaty na rachunek bankowy nr 61 8431 0008 0000 0693 2000 0007 SBL Skalmierzyce lub bezpośrednio w kasie urzędu z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty „XXVII Dni Miasta Nowe Skalmierzyce - stoisko nr…”. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu.

3. Stoiska handlowe nie mogą oferować takich produktów jak szaszłyk, kiełbaski, karkówka, golonka, piwo, burgery, hot dogi, frytki zwykłe oraz frytki belgijskie, lody tajskie, kuchnia karaibska, tortille, buritto, pastrami, burgery z szarpanym mięsem, churrosy, granitę – mrożone sorbety, zapiekanki, kurczaki po amerykańsku, gofry słodkie i wytrawne, makarony, zupy, dim sumy, sushi, gofry bąbelkowe, pizza, kuchnia tajska, kołacze, koktajle, lemoniady, yerba mate, mini pączki, kawa, herbata, owoce w czekoladzie itp.

4. Po nazwą stoisko promocyjne rozumie się stoisko firm oferujących usługi na rzecz mieszkańców. Zakazuje się prowadzenia agitacji politycznej; rozdawania ulotek lub reklam handlowych poza stoiskiem bez odrębnego zezwolenia; rozdawania ulotek o charakterze politycznym; prezentowania słownie lub pisemnie haseł prawem zabronionych lub sprzecznych z normami moralnymi; rozdawania ulotek o charakterze społecznym bez odrębnego zezwolenia.

5. Warunki korzystania z energii elektrycznej:

 1. podłączenie energetyczne stanowisk możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z elektrykiem obsługującym ciąg handlowy.
 2. max moc przyłączenia na stanowisku wynosi 2,5 KW
 3. prąd zostanie udostępniony w godz. od 13.00 do 02.00 (1 dzień imprezy) oraz od 13.00 do 00.00 (2 dzień imprezy).

 

Inne postanowienia

           

1. W okresie trwania imprezy zabrania się odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu.

2. Zwalnia się z opłat stoiska organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. O ich ustawieniu na placu imprezy decyduje Organizator.

3. Podpisując umowę Najemca deklaruje posiadanie wszystkich potrzebnych zezwoleń na prowadzenie działalności.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).