Imieniny: Andrzej / Henryk / Mariusz

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Konsultacja projektu programu współpracy

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Protokół z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013 – 2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

  1. Konsultacje programu jw. odbyły się w formie spotkania bezpośredniego, dnia 23 października 2012 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejsko-Gminnym.
  2. Przedmiotem konsultacji był program współpracy jw. na lata 2013 – 2016.

W programie współpracy na lata 2013 – 2016 wprowadzono zmiany w § 8 dotyczące głównie oceny konkursowej ofert zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowo zostało szczegółowo omówione wypełnianie sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych i ich zgodności ze złożonymi ofertami i umowami oraz sposób wypełniania ofert na 2013 rok.

  1. Po zapoznaniu się z treścią programu obecni na konsultacji nie wnieśli uwag do treści programu współpracy.
  2. Ustalono, że program zawiera treści zgodnie z ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie w odniesieniu do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i w związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano program współpracy na lata 2013 – 2016.
  3. Do protokołu załącza się listę obecności.
  4. Wyniki konsultacji przedstawia się burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
  5. Treść protokołu publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

Konsultacje przeprowadził:

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Krzysztof Szałankiewicz