Imieniny: Maria / Marzena / Ryszard

Małe miasto dużych możliwości

BIP

LGD

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" informuje o naborze wniosków o powierzenie grantu  - więcej informacji w załączniku tutaj


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł.

 

Szczegóły w linku TUTAJ


INFORMUJEMY o OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW 7/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie LGD.


INFORMUJEMY o OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW 8/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie LGD.

Zaproszenie na I edycję Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski:

- zaproszenie

- karta zgłoszenia

- regulamin
LGD na wydarzeniu pn. "Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym z Lokalnymi Grupami Działania"

W dniach 25-28.03.2018 r. Stowarzyszenie LGD "Okno Południowej Wielkopolski" wzięło udział w wydarzeniu prezentującym dorobek i potencjał Lokalnych Grup Działania oraz promującym Wielkopolskę w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Poseł do PE Andrzej Grzyb we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki, zaprosił do Brukseli lokalne grupy działania​ z całego regionu,by zrealizować wydarzenie pn. „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”.Do Brukseli przybyli reprezentanci 26 LGD.

W ramach programu zorganizowano Konferencję ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji, co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb poseł do PE współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Blok przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław Siekierski Poseł do PE, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI), Josefine Loriz-Hoffmann dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof Hetman Poseł do PE członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Krzysztof Wójcik przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Wieczorem w największej przestrzeni wystawowej PE na stoiskach przygotowanych przez LGD prezentowano ich dorobek i potencjał w postaci publikacji, materiałów informacyjnych, video-prezentacji, wytwarzanych produktów, rękodzieła oraz degustowano regionalne tradycyjne potrawy, sery, wędliny, ciasta, miody, napoje i spirytuale pod hasłem "Wielkopolskie tradycje Wielkanocne". Na stoisku SLGDOPW zostało wystawione rękodzieło w wykonaniu Beaty Ptak, Wandy Ratajczak, Jolanty Stodolnej, Teresy Stodolnej, Anny Marczak, Małgorzaty John, Aliny Grzesiek, Lucyny Karolewskiej, Iwony Kaźmierczak, Ireny Marszałek i Joanny Kędzierskiej.

Inaugurację wieczoru wzbogaciły występy folklorystyczne młodzieżowego Szkolnego Zespół z Bukówca Górnego prezentujące m.in. ciągle żywe w regionie tradycje około Wielkanocne jak „lotanie z klekotami” czy „nowe lotko” oraz występy Kramskiej Kapeli Podwórkowej.

Całe wydarzenie było doskonałą promocją kultury Wielkopolski oraz potencjału i zaangażowania LGD w kultywowanie tradycji regionu, a także okazją do przybliżenia tematyki licznie przybyłym gościom z wielu krajów UE i z poza kontynentu.

 Żeby oddać głos na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" wyślij SMS o treści LGD.24 na nr 72355 (koszt SMSa to 2,46 zł z VAT). Konkurs trwa do 31 sierpnia br.

---
20 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" Wiceprezes Zbigniew Dolata i Sekretarz Joanna Ptak oraz reprezentant Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, podpisali, w obecności Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek, umowę o przyznaniu pomocy związanej z realizacją operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2023.

LGD jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szczegóły na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz działalności LGD można uzyskać w Biurze LGD, na www.slgdopw.pl lub www.facebook.com/SLGDOPW/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” (SLGDOPW) w latach 2009-2015 na terenie sześciu gmin tj. Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Raszków, Zduny oraz Sulmierzyce, realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – LEADER na lata 2007-2013. Działania ukierunkowane były przede wszystkim na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców LGD, wzrost konkurencyjności gospodarczej oraz rozwój rynku pracy, wzrost aktywności i rozwój kapitału ludzkiego a także skuteczną promocję obszaru LGD.

W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 SLGDOPW w grudniu 2015 r. złożyło w ramach konkursu Zarządu Województwa Wielkopolskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). W wyniku oceny LSR na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” zajęła 9 miejsce spośród 31 LGD na liście rankingowej w województwie wielkopolskim i ok. 39 pozycję spośród prawie 300 LGD w skali ogólnopolskiej. Strategia uzyskała 221 punktów na 245 możliwych, co w ramach oceny mieści się w przedziale punktowym, który skutkuje otrzymaniem 100% wnioskowanej kwoty tj. 10.010.000,00 zł.

17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentanci SLGDOPW Prezes Franciszek Marszałek i Sekretarz Joanna Ptak oraz reprezentant Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Krzysztof Grabowski - podpisali, w obecności Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek, umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
LSR jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz działalności LGD można uzyskać w Biurze LGD, na www.slgdopw.pl lub www.facebook.com/SLGDOPW/
abc savoir vivre


warsztaty wystroju


Warsztaty rękodzielniczeOgłoszenie o naborze wniosków - KONKURS I/2014
Pobierz plakat
Warsztaty z zagospodarowania małej przestrzeni


Informacja:

Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi WoP dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, SW został zobowiązany na etapie autoryzacji WoP do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania WoP PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.


ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY W STRZEGOWIE


ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ŚWIETLICY W GAŁĄZKACH WIELKICH


Wznowienie akcji – PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI


Szkolenie z zakresu aktywizacji młodzieży do współpracy i działania


Szkolenie z zakresu świetlicy wiejskiej jako centrum aktywności wsi


Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na realizację operacji w ramach działania „Małe Projekty”


Szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania operacji w ramach działania „Małe Projekty”


Szkolenie z zakresu Odnawialnych Źródeł EnergiiFlorystyczne warsztaty rękodzielnicze - 20-21 marca 2013 r.(grupa VI) w Świetlicy w Ociążu, ul. Parkowa 8, Ociąż (gm. Nowe Skalmierzyce)


Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii: 19-20 marca 2013


Plakat

Regulamin


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" serdecznie zaprasza na florystyczne warsztaty rękodzielnicze


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu zarządzania sołectwem


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


Konkurs przyjazna wieś


Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na realizację operacji w ramach działania „Małe Projekty”

Szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania operacji w ramach działania „Małe Projekty”


lgd