Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO- GMINNEGO

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Nowych Skalmierzycach

tel. 62/ 762 15 20   fax. 62/ 762 15 93

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Jacek Łusiak 

2

Wiceprezes

Józef Marciniak

3

Wiceprezes


Czesław Briese 

4

Komendant Gminny

Jerzy Kwiasowski

5

Sekretarz

Witold Briese

6

Skarbnik

Grzegorz Lewandowski

7

Członek  prezydium

Józef Biernat

8

Członek prezydium

Gabriel Pietrzak

9

Członek

Jakub Byzia

10

Członek

Sławomir Maciak

11

Członek

Marcin Pietrzak

12

Członek

Józef Stępniak

13

Członek

Sławomir Szymczak

14

Członek

Paweł Świderski

15

Członek

Józef Walczak

16

Członek

Marian Wielanek

17

Członek 

Artur Mikłas 

Gminna Komisja Rewizyjna ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach

1

Przewodniczący

Andrzej Karolak

2

Wiceprzewodniczący

Maksymilian Sztandera

3

Sekretarz

Krzysztof Strankowski