Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Stypendia pomostowe 2016/2017

Agencja Nieruchomości Rolnych odzdział terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR, a Fundacją Edukacyjną Pzredsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magistersie.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie kryteria.

"Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów  w roku akademickim 2017/2018 " Segment 1 A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów prosze kontaktowac się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu P. Sylwią Stawujak tel. 61/85 60 610

jednocześnie informujemy, że od dnia 03 lipca 2017 roku do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godz. 16-tej,  kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl , a anastępnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami  zgodnymi z wydrukowana z systemu listą załączników przekazuje do oddziału Agencji w Poznaniu ul. Fredry 12.