Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

11 Wrzesień 2020

Klub Seniora jeszcze w tym roku

Materializują się plany dotyczące powstania Klubu Seniora […] Z przyjemnością będę tego projektu doglądał, bo będzie to pierwsze w naszej Gminie tego typu miejsce dedykowane tej grupie społecznej – zapowiada Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak po podpisaniu umowy z wykonawcą robót tego zadania.

Inwestycja zakłada „przebudowę i zmianę sposobu użytkowania fragmentu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach” – zapis ten w praktyce przekłada się na totalną modernizację przyszkolnego pawilonu, który zyska zupełnie inną funkcję niż dotąd, kiedy to służył za pomieszczenia lekcyjne dla klas 1-3.

Seniorzy będą mieli do swojej dyspozycji ponad 250 m2 powierzchni użytkowej. Zaplanowano na niej dużą salę konferencyjną o powierzchni ok. 120 m2 z możliwością przedzielenia na dwie mniejsze, salę klubową - telewizyjną o powierzchni blisko 60 m2 oraz pomieszczenia typu kuchnia, szatnia oraz toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 410.755,12 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki z rządowego programu „Senior+” w kwocie 125 tys. zł. 100 tysięcy przeznaczonych jest na utworzenie klubu, pozostałe 25 tysięcy na jego wyposażenie.

Karta Seniora, „ławka dla Seniora” czy teraz klub – małymi krokami staramy się wprowadzać udogodnienia dla tej grupy społecznej. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę, o którą my, jako młodsi, mamy obowiązek zadbać czy to w wymiarze rodzinnym, czy też w kontekście bardziej szerszym, całej polityki senioralnej ukierunkowanej na stworzenie warunków do godnego starzenia się – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Magdalena Kąpielska