calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji bezdomnego kota wolno żyjącego

Pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji bezdomnego kota wolno żyjącego

Karta Informacyjna

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

tel. 62 762 97 72


 Podstawa prawna:

ustawy z dnia z dnia 21.07.1997r. o ochronie zwierząt (art. 11a) oraz Gminny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ustalany uchwałą Rady Gminy i Miasta.

 I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji bezdomnego kota wolno żyjącego

 II. Opłaty:

Brak

 III. Termin załatwienia sprawy:

Miesiąc

 IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 V. Forma załatwienia

Pisemna zgoda na zabieg

 VI. Tryb odwoławczy:

Brak

 VI. Uwagi:

W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

x

Klauzula informacyjna

x