calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Interpelacje radnych

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowską w sprawie stanu zanieczyszczenia odchodami ptasimi w parku przy ul. Podkockiej w Nowych Skalmierzycach.  

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie stanu zanieczyszczenia odchodami ptasimi w parku przy ul. Podkockiej w Nowych Skalmierzycach.

Odowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie kosztów oraz zakresu prac na Cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach.  

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie kosztów utrzymania oraz zakresu prac na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach.

Odowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie kosztów oraz zakresu prac na Cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach.

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie kosztów oraz zakresu prac na Cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach.

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie stanu zanieczyszczenia odchodami ptasimi w parku przy ul. Podkockiej w Nowych Skalmierzycach.

Odowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie wypłaty nagród za rok 2022/2023 Kierownikom Referatów Urzędu, Z-cu Burmistrza, Skarbnikowi, Burmistrzowi oraz pozostałym jednostkom zaleznym

od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie wypłaty nagród za rok 2022/2023 Kierownikom Referatów Urzędu, Z-cu Burmistrza, Skarbnikowi, Burmistrzowi oraz pozostałym jednostkom zaleznym

od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Odowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie zasad funkcjonowania Klubu Senior+

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie zasad funkcjonowania Klubu Senior+

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak-Ulichnowską  w sprawie stanu prawnego wniosku złożonego ustnie podczas jednej z sesji o wymianę lamp ulicznych przy ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie stanu prawnego wniosku złożonego ustnie podczas jednej z sesji o wymianę lamp ulicznych przy ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie projektu budowy świetlicy w Skalmierzycach

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie projektu budowy świetlicy w Skalmierzycach.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Grażynę Jaś w sprawie zasadności inwestowania w teren niebędący własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Interpelacja złożona przez radną Grażynę Jaś w sprawie zasadności inwestowania w teren niebędący własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Mariana Brzezińskiego dotycząca wysypiska smieci w Psarach.

Interpelacja złożona przez radnego Mariana Brzezińskiego dotycząca wysypiska smieci w Psarach.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie ustalenia właściciela, uporządkowania i przywrócenia drożności rowu w Biskupicach Ołobocznych.

Interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie ustalenia właściciela, uporządkowania i przywrócenia drożności rowu w Biskupicach Ołobocznych.