calendar 29 November 2023

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Interpelacje radnych

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak-Ulichnowską  w sprawie stanu prawnego wniosku złożonego ustnie podczas jednej z sesji o wymianę lamp ulicznych przy ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie stanu prawnego wniosku złożonego ustnie podczas jednej z sesji o wymianę lamp ulicznych przy ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie projektu budowy świetlicy w Skalmierzycach

Interpelacja złożona przez radną Katarzynę Frątczak - Ulichnowska  w sprawie projektu budowy świetlicy w Skalmierzycach.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Grażynę Jaś w sprawie zasadności inwestowania w teren niebędący własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Interpelacja złożona przez radną Grażynę Jaś w sprawie zasadności inwestowania w teren niebędący własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Mariana Brzezińskiego dotycząca wysypiska smieci w Psarach.

Interpelacja złożona przez radnego Mariana Brzezińskiego dotycząca wysypiska smieci w Psarach.

Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie ustalenia właściciela, uporządkowania i przywrócenia drożności rowu w Biskupicach Ołobocznych.

Interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie ustalenia właściciela, uporządkowania i przywrócenia drożności rowu w Biskupicach Ołobocznych.