calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

Burmistrz Gminy i Miasta przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 17:00  

 

 

Podstawa prawna: Art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 221-260 Dział VIII Skargi i wnioski ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami). Art. 29, ust. 1, 2, 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu

Do wglądu

•dowód osobisty lub inny dowód tożsamości

•dokumenty w sprawie  

 

II. OPŁATY:

 Nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

   

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat pokój nr 10 I pietro

   

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

   

VI. UWAGI:

Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w rejestrze ogólnym prowadzonym przez sekretariat pokój nr 10,