calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy

e-mail: kultura@noweskalmierzyce.pl

I piętro  

pok. 15  tel. 62 762 97 25

pok. 6 (kierownik)

Referat zajmuje się:

 • prowadzeniem spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją a w szczególności:
  • sprawy związane z bibliotekami oraz instytucjami kultury,
  • realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i miejsc pamięci narodowej,
  • realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w tym sportu.
 • gromadzeniem informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz, wydawnictwo "Gazety Skalmierzyckiej",

 • organizowaniem imprez lokalnych oraz rocznic,
 • zarządzaniem Stadionem Miejsko-Gminnym,
 • utrzymywaniem bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

 • wsparciem oraz współpracą z NGO,
 • przeprowadzaniem otwartego konkursu ofert,
 • administrowaniem stroną internetową oraz BIPem,
 • organizowaniem współpracy Gminy z zagranicą.