calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Poziomy odzysku

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) informujemy, że w roku 2017 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 32,416 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,511 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,019 %

Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie za 2017 r. - korekta

Poniżej przedstawiamy informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017, przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

Podmiot Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

F.U.H. JARTEX
Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12,
62-800 Kalisz

40,090 % 84,305 % 100 %

Zakład Oczyszczania
i Gospodarki
Odpadami "MZO"

ul. Wiejska 18,
63-400 Ostrów Wlkp.

0,152 % 3,567 % 100 %

Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 19,
62-800 Kalisz

44,110 % 3,189 % 102,960 %

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych S.A
w Kaliszu

ul. Bażancia 1a,
62-800 Kalisz

32,990 % 19,880 %

Firma Usługowa
"Kosz" Sp. z o.o.

ul. Wylotowa 57,
63-400 Ostrów Wlkp.

44,080 % 2,930 % 0 %

Usługi Transportowe Marian Sodkiewicz

ul.Komuny
Paryskiej 14/79,
63-400 Ostrów Wielkopolski

43,903 % 3,320 %

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Skalmierzyce
ul. Podkocaka 4c,
63-460 Nowe Skalmierzyce

36,760 % 2,950 %

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) informujemy, że w roku 2018 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 29,579 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,171 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

Sprawozdanie za 2018 r.

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) informujemy, że w roku 2019 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 29,018 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,109 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) informujemy, że w roku 2020 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 31,41 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,98 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 260,58 %

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że w roku 2021 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 27,83%
 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych – 15,96 %
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 544,98 %

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że w roku 2021 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 16,25%;
 • Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych – 19,32 %;
 • Osiągnięty poziom składowania odpadów – 24,48%.