calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków  pok. 24    tel. (62) 762 97 33 

 


 

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz ustaleniu dochodu z gospodarstwa rolnego

 

Podstawa prawna:

  • Art.306a, 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

 


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek oraz w jakim celu i w jakiej instytucji ma być wydane zaświadczenie).

 

II. OPŁATY:

  • opłata skarbowa w wysokości 17 zł lub zwolnione z opłaty

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Finansów i Budżetu- Wymiar podatków

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 7 dniu licząc od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej

 

VI. UWAGI:

  • brak