Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ewidencja ludności