calendar 23 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

04 Marzec 2016

Oferta edukacyjna SP Nowe Skalmierzyce

Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce
telefon/ fax: +48 62762 15 95

email: sp@noweskalmierzyce.pl    www.sp.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje się uruchomienie 3 oddziałów klas I, nabór do I klas roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. 


Dzień otwarty szkoły  - 10.03.2016 od godziny 17:00 - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

Informator placówki w wersji pdf

Oferujemy:

 • opiekę świetlicową w godz. 5.45 – 16.00
 • pomoc pedagoga, surdopedagoga i logopedy 
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej i języka niemieckiego od klasy czwartej
 • koła zainteresowań: plastyczne, ekologiczne, informatyczne, historyczne, muzyczne, dziennikarskie i teatralne
 • zajęcia muzyczno – wokalne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia zespołu tanecznego

Realizujemy:

 • projekty edukacyjne
 • programy edukacyjno – wychowawcze
 • programy finansowane z EFS
 •  wymianę korespondencyjną w ramach projektu eTwinning
 • wymianę międzynarodową z niemiecką szkołą

Dysponujemy:

 • boiskiem wielofunkcyjnym
 • nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi salami i salą gimnastyczną,
 • salą do ćwiczeń korekcyjnych
 • windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • gabinetem pomocy medycznej
 • biblioteką i czytelnią  - Multimedialnym Centrum Informacji
 • dwoma pracowniami komputerowymi 
 • sklepikiem 
 • świetlicą szkolną
 • stołówką z domowymi obiadami

Wkrótce: Nowoczesną salą widowiskowo-sportową oraz 4 dodatkowymi salami lekcyjnymi.

Organizujemy:

 • wycieczki
 • „zielone” i „białe” szkoły
 • wyjazdy na basen
 • wyjazdy do kina, teatru
 • konkursy i turnieje sportowe
 • lekcje „zielonego myślenia” w ciekawych miejscach
 • imprezy turystyczne z elementami turystyki niekonwencjonalnej
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • imprezy środowiskowe i spotkania integracyjne
 • akademie okolicznościowe
 • akcje charytatywne