calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / rewitalizacji

Karta Informacyjna

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

tel. 762 97 70 lub 762 97 00

 

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna:

 

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 775 ze zm.),

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)

 

I. Wymagane dokumenty:

 

II. Opłaty:

  • 17 zł – od zaświadczenia

 

III. Termin załatwienia sprawy:

  • bez zbędnej zwłoki

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

VI. Uwagi:

W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę. Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 Klauzula infromacyjna (RODO)