calendar 20 Październik 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany na podstawie zarządzenia nr 106.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 97.2021


Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie zarządzenia nr 92.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na podstawie zarządzenia nr 84.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 83.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie zarządzenia nr 80.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 72.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie zarządzenia nr 69.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 61.2021


Wykaz częsci nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie zarządzenia nr 37.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 27.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany na podstawie zarządzenia nr 13.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na podstawie zarządzenia nr 12.2021


Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie zarządzenia nr 1.2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia na podstawie zarządzenia nr 179.2020


Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie zarządzenia nr 178.2020


Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 143.2020


Wykaz nieruchomości lokalowej - pomieszczeń przynależnych przeznaczonych do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 139.2020


Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 138.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 137.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 129.2020


Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 116.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 114.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 87.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 83.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 74.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 68.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem i do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 59.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 44.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem /Zarządzenie nr 32.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie /Zarządzenie nr 27.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 21.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 144.2019


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 126.2019


wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem /Zarządzenie nr 114.2019


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 107.2019


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 45.2019/


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lokal mieszkalny) na podstawie zarządzenia nr 36.2019


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 28.2019/


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 18.2019


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 14.2019/


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 5.2019/


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 130/


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 129/


wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 120/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 104/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 91/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 80/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 81/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /Zarządzenie nr 64/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /zarządzenie nr 60/


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 46


wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 45


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 29


Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie zarządzenia nr 33


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 27/2018


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu /na podstawie zarządzenia nr 17 i 18/


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.01.2018 r. – 25.01.2018 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-6, 8, 11, o pow. 0,3900 ha

oraz cz. dz. nr 403/2-16, o pow. 0,1063 ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.12.2017 r. – 27.12.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 110/2, o pow. 0,0120 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.12.2017 r. – 27.12.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości

Ociąż /dz. nr 231/3, o pow. 0,2405 ha/

oraz Boczków /dz. nr 37/5, o pow. 0,0507 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

03.11.2017 r. – 23.11.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce

/cz. dz. nr 403/2-13, o pow. 0,2300 ha oraz cz. dz. nr 268, o pow. 0,0076 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

27.06.2017 r. –18.07.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne /dz. nr 575, o pow. 0,0700 ha/.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.06.2017 r. – 26.06.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski /dz. nr 33/4, o pow. 0,4200 ha/, Strzegowa /dz. nr 163, o pow. 0,6200 ha oraz 164, o pow. 0,5800 ha/,

Trkusów /dz. nr 169, o pow. 0,0400 ha/.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.05.2017 r. – 26.05.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-16, o pow. 0,0900 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

29.03.2017 r. – 18.04.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Ociąż /cz. dz. nr 231/16, o pow. 1,2500 ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

29.03.2017 r. – 18.04.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 48/20, o pow. 0,0020 ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 21.03.2017 r. – 02.05.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew /dz. nr 392/1 i 392/2/.Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 21.03.2017 r. – 02.05.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonych w miejscowości Droszew /dz. nr 122/1 i 122/2/.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

28.02.2017 r. – 20.03.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

- Ociąż /dz. nr 353/2, o pow. 0,0800 ha oraz dz. nr 319, o pow. 2,3300 ha/,

- Strzegowa /dz. nr 97, o pow. 1,2500 ha/,

- Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 234, o pow. 0,0036 ha/.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

26.01.2017 r. – 15.02.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 403/2-3, o pow. 0,1900 ha/.Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 17.01.2017 r. – 28.02.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do zbycia, w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 125/56, o pow. 0,0456 ha/.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147/

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

03.01.2017 r. – 23.01.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Droszew /dz. nr 280/4 i 280/6, o łącznej pow. 0,1301 ha,

dz. nr 507/3, o pow. 0,3377 ha, dz. nr 296/2, 280/5 i 280/10,

o łącznej pow. 0,1242 ha, dz. nr 280/3, o pow. 0,1137 ha/

oraz Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 107, o pow. 0,0115 ha/.Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 08.11.2016 r. – 20.12.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, dz. nr 399/21.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.10.2016 r. – 26.10.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 99/4, o pow. 24 m2/, Ociąż /cz. dz. nr 342, o pow. 20 m2/ oraz Trkusów /dz. nr 1, o pow. 0,3300 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

09.06.2016 r. – 07.07.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 99/4/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 15.03.2016 r. – 28.04.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonej w miejscowości Ociąż dz. nr 144.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 04.03.2016 r. – 15.04.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Ociąż, dz. nr 353/2.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

03.03.2016 r. – 24.03.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-4,17, o pow. 0,4600 ha, cz. 403/2-5, 12,

o pow. 0,1900 ha/ oraz Skalmierzyce /dz. nr 1085/1, o pow. 0,2500 ha


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 29.02.2016 r. – 12.04.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży,

w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej nr 4,

położonej w miejscowości Ociąż, przy ul. Kościelnej 7.

Przedmiotowy lokal zamieszkały jest przez najemcę.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

06.02.2016 r. – 11.04.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości:

Węgry /cz. dz. nr 48/8, o łącznej pow. 0,3930 ha/Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

08.02.2016 r. – 29.02.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości:

Ociąż /dz. nr 205, o pow. 1,5300 ha/Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 15.01.2016 r. – 08.02.2016 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do zbycia, w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce dz. nr 201/4.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

07.12.2015 r. – 28.12.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości:

Ociąż /cz. dz. nr 144, o pow. 0,6700 ha/Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

17.11.2015 r. – 08.12.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 121/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

22.10.2015 r. – 12.11.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości:

Żakowice (obręb Głóski) /cz. dz. nr 36/1, o pow. 0,2000 ha/


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

14.10.2015 r. – 03.11.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości:

Ociąż /cz. dz. nr 144, o pow. 0,7000 ha/


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 24.08.2015 r. – 06.10.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonej w miejscowości Węgry /dz. nr 25/15 /.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

24.08.2015 r. – 15.09.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8, o pow. 0,7700 ha,

cz. 403/2, o pow. 0,9000 ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

02.07.2015 r. – 23.07.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości Mączniki /cz. dz. nr 78/1, o pow. 0,0020 ha/

oraz Śmiłów /cz. dz. nr 16/2, o pow. 0,0006 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

02.07.2015 r. – 23.07.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-5, o pow. 0,2300 ha,

cz. 403/2-1, 15, o pow. 0,2800 ha/, Chotów /dz. nr 16, o pow. 0,6700 ha,

Ociąż /dz. nr 243, o pow. 1,5800 ha, cz. 342, o pow. 0,4900 ha, 145, o pow. 2,6700 ha/, Kotowiecko /dz. nr 306, o pow. 1,6100 ha/ oraz Kościuszków

/dz. nr 9, o pow. 0,5700 ha oraz 47, o pow. 0,7300 ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 30.04.2015 r. – 11.06.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Droszew /dz. nr 280/7 i 280/8/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

30.04.2015 r. – 20.05.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Śmiłów /cz. dz. nr 10/1, o pow. 0,1000 ha, 16/3, o pow. 1,2741 ha/,

Ociąż /dz. nr 325, o pow. 1,5200 ha/

oraz Skalmierzyce /dz. nr 1165/1, o pow. 1,3101 ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 29.04.2015 r. – 10.06.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,

położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 125/56, 125/57, 125/58, 125/59, 125/60, 125/61, 125/62, 125/63, 125/64, 125/65, 125/66, 125/67, 125/68, 125/69, 125/70, 125/71, 125/72, 125/73, 125/74/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

08.04.2015 r. – 29.04.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcę,

położonej w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-7, o pow. 0,1200 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.03.2015 r. – 25.03.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Ociąż /cz. dz. nr 231/16, o łącznej pow. 0,0400 ha/

oraz

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-14, 1 i cz. dz. nr 403/2-10, o łącznej pow. 0,3500ha/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.02.2015 r. – 24.02.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 121, o pow. 0,0015 ha/. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 08.01.2015 r. – 19.02.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,

położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 125/51 i 125/52/.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

18.12.2014 r. – 07.01.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-6, 8, 11, o pow. 0,3900 ha,

cz. dz. nr 403/2-16, o pow. 0,1100 ha/ oraz Boczków /dz. nr 37/5, o pow. 0,0507 ha/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 10.12.2014 r. – 22.01.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonej w miejscowości Boczków /dz. nr 37/5/.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 10.12.2014 r. – 22.01.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne /dz. nr 657/.

 


 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 10.12.2014 r. – 22.01.2015 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej,

położonej w miejscowości Chotów /dz. nr 16/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

10.12.2014 r. – 31.12.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 110/2, o pow. 0,0120 ha/.

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.11.2014 r. – 25.11.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości:

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 403/2-13, o pow. 0,2300 ha/

i Ociąż /dz. nr 231/3, o pow. 0,2405 ha/.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.11.2014 r. – 25.11.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 268/.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518/

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

19.08.2014 r. – 09.09.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości: Biskupice Ołoboczne /dz. nr 338/2, o pow. 0,1800 ha/,

Ociąż /dz. nr 353/5, 353/9, 353/8, o łącznej pow. 0,2700 ha/,

Miedzianów, obręb Droszew /dz. nr 351/9, o pow. 0,2200 ha/,

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 73, 70/3, o łącznej pow. 0,0357 ha/,

Skalmierzyce /dz. nr 1382/1, 1383/1, 1384/1, cz. 1087, o łącznej pow. 0,8400 ha/,

Węgry /cz. dz. nr 13/4, o łącznej pow. 0,1500 ha/.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz. 518/

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 31.07.2014 r. – 11.09.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży,

w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowych nr 1 i 2,

położonych w miejscowości Kotowiecko, przy ul. Kościelnej 8.

Przedmiotowe lokale zamieszkałe są przez najemców.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz. 518/

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 15.07.2014 r. – 26.08.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży,

w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej nr 7,

położonej w miejscowości Ociąż, przy ul. Wiejskiej 10.

Przedmiotowy lokal zamieszkały jest przez najemcę.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518/

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 02.06.2014 r. – 15.07.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Trkusów /dz. nr 176/.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2014 r., poz.518/

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

02.06.2014 r. – 23.06.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości: Żakowice, obręb Głóski /cz. dz. nr 33/4,

o pow. 0,3300 ha/, i Strzegowa /dz. nr 163 i 164, o łącznej pow. 1,2000 ha/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach
02.04.2014 r. – 22.04.2014 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
położonych w miejscowości: Ociąż /cz. dz. nr 231/16, o pow. 1,2500 ha/,
Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-16, o pow. 0,0900 ha/
i Skalmierzyce /cz. dz. nr 1124, o pow. 0,0020 ha/.

 


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

31.03.2014 r. – 22.04.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 234/.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 20.03.2014 r. – 02.05.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży,

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

położonej w miejscowości Węgry /dz. nr 116/1/.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.03.2014 r. – 24.03.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości: Ociąż /dz. nr 353/2, o pow. 0,0800 ha/,

Strzegowa /cz. dz. nr 97, o pow. 1,0000 ha/.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.02.2014 r. – 24.02.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości: Nowe Skalmierzyce

/cz. dz. nr 403/2 – wg szkicu nr 3, o pow. 0,1900 ha/.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

11.02.2014 r. – 03.03.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew

/dz. nr 392/1, o pow. 1,3042 ha i 392/2, o pow. 1,4518 ha/.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.02.2014 r. – 24.02.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości: Ociąż /dz. nr 319, o pow. 2,3300 ha/.

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.02.2014 r. – 24.02.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości: Nowe Skalmierzyce

/cz. dz. nr 403/2 – wg szkicu nr 3, o pow. 0,1900 ha/.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 03.01.2014 r. – 23.01.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży,

w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej nr 1a i 6

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. 3 Maja 5.

Przedmiotowy lokal zamieszkały jest przez najemcę.


 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

03.01.2014 r. – 23.01.2014 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości: Droszew /dz. nr 280/4, 280/6, 507/3, 296/2, 280/5, 280/10, 280/3, 280/7, 280/8/ oraz Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 107/.
 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

04.11.2013 r. – 25.11.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

położonej w miejscowości Trkusów /dz. nr 1/.

 


 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

02.10.2013 r. – 22.10.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Ociąż /cz. dz. nr 342/.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 19.09.2013 r. – 31.10.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Okólnej /dz. nr 351/4/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 09.09.2013 r. – 21.10.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży,

położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce,

przy ul. 3 Maja /dz. nr 110/3 i 110/4/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

28.08.2013 r. – 17.09.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 99/4/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

06.05.2013 r. – 27.05.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Głóski /cz. dz. nr 65/1/.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

08.03.2013 r. – 28.03.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 403/2-5, 12, cz. dz. nr 401/8-4, 17/

i Skalmierzyce /cz. dz. nr 1085/1/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

05.02.2013 r. – 25.02.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Ociąż /dz. nr 205/.Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 10.01.2013 r. – 21.02.2013 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży,

w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej nr 3

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. 3 Maja 7.

Przedmiotowy lokal zamieszkały jest przez najemcę.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 30.10.2012 r. – 11.12.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży,

położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 475/

oraz Skalmierzyce /dz. nr 1200/1/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

31.10.2012 r. – 20.11.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 121/.Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

09.10.2012 r. – 29.10.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

położonej w miejscowości Ociąż /cz. dz. nr 144/.

 


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 12.09.2012 r. – 24.10.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży,

położonych w miejscowości Boczków /dz. nr 36/1/

oraz Skalmierzyce /dz. nr 1028/2/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 22.08.2012 r. – 03.10.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży,

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 331/5/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

22.08.2012 r. – 11.09.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do wynajęcia,

położonej w miejscowości Śmiłów /cz. dz. nr 16/2/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 16.07.2012 r. – 27.08.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do sprzedaży,

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

położonych w miejscowości Boczków /dz. nr 79/,

Mączniki /dz. nr 30/1, 27/10 i 27/11/, Węgry /dz. nr 116 i 120/,

Leziona /dz. nr 415, 187/3 i 421/4/ i Fabianów /dz. nr 238/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

13.07.2012 r. – 02.08.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8 – 5, 12, 13, 18,

cz. dz. nr 403/2 – 1, 2, 8, 9, 15, 17/, Chotów /dz. nr 16/,

Ociąż /dz. nr 243, cz. 342, 145/, Kościuszków /dz. nr 9, 47/,

Kotowiecko /dz. nr 306/, Trkusów /dz. nr 1/, Mączniki /cz. dz. nr 78/1/.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniach od 13.04.2012 r. - 25.05.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży,

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 110/1/.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

30.03.2012 r. - 19.04.2012 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8 - wg szkicu nr 1, 7/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./ 
podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniach od 02.03.2012 r. – 13.04.2012 r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaży, 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz bezprzetargowej, 
położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. nr 399/21, 345/3 i 345/5/.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
/Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm./ 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach
02.03.2012 r. – 23.03.2012 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, 
położonych w miejscowości Ociąż /cz. dz. nr 231/16/ 
oraz Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8 i 403/2/.