Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

- Jopek recykling Dawid Jopek
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca

- So-Masz
ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask