Składy Komisji Rady

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1.Maksymilian Sztandera

2.Renata Nogaj

3.Kazimierz Sipka

4.Grzegorz Wojciechowski

5.Marian Brzeziński

przewodniczący

członek

członek

członek

członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

1.Wiktor Bęcki

2.Grażyna Jaś

3.Marian Brzeziński

4.Tadeusz Orzechowski

5. Grzegorz Ulichnowski

przewodniczący

członek

członek

członek

członek

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

1.Grzegorz Biernat

2.Józef Marciniak

3.Wiktor Bęcki

4.Jan Korzeniewski

przewodniczący

członek

członek

członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego

1.Józef Stasiak

2.Renata Nogaj

3.Karol Stępniak

4.Józef Marciniak

5.Jacek Łusiak

przewodniczący

członek

członek

członek

członek

 

Komisja Rewizyjna

1.Kazimierz Sipka

2.Karol Stepniak

3.Maksymilian Sztandera

4.Jan Korzeniewski

5.Grażyna Jaś

przewodniczący

członek

członek

członek

członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.Grzegorz Ulichnowski

2.Grzegorz Biernat

3.Jacek Łusiak

4.Grzegorz Wojciechowski

5.Józef Stasiak

przewodniczący

członek

członek

członek

członek