Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki finansowe na realizację swoich projektów od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Podstawowym trybem, w jakim można to zrobić jest otwarty konkurs ofert. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady związane z udziałem w nich.

 

  1. Ogłoszenie konkursowe publikowane jest na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Witkac.pl i jest ważne przez co najmniej 21 dni.
  2. Oferty należy składać on-line przez generator ofert Witkac. Oferty, które nie zostały złożone przez generator, nie spełniają jednego z kryteriów oceny formalnej. Po złożeniu oferty należy wydrukować ofertę. Osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta musi ją podpisać. Ofertę należy dostarczyć do miejsca określonego w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Oferta konkursowa jest oceniana przez komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W skład komisji wchodzą osoby reprezentujące Burmistrza oraz organizacje pozarządowe.
  4. Komisja ma 21 dni na ocenę ofert zgłoszonych w danym konkursie. Ocena odbywa się w dwóch etapach. Najpierw oferty oceniane są formalnie, następnie oferty poddawane są ocenie merytorycznej.
  5. Rekomendacje dotyczące oceny merytorycznej są przekazywane Burmistrzowi.
  6. Po ogłoszeniu wyników konkursu podpisywane są umowy na realizację konkretnych projektów z organizacjami pozarządowymi.
  7. Burmistrz może przyznać organizacji mniejszą kwotę, w stosunku do wnioskowanej. W takim wypadku organizacja musi zaktualizować zakres oferty, harmonogram oraz budżet.

 

Instrukcja wypełniania wniosków

Samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych uruchamia punkt konsultacyjny, który będzie dostępny w urzędzie gminy w dniach 23-27.11.2020 w godz. 14.00-18.00 oraz 01-04.12.2020 w godz. 7.30-12.30. Wizytę należy uprzednio umówić telefonicznie pod nr 62 762 97 25 lub via e-mail kultura@noweskalmierzyce.pl. Wyznaczony pracownik pomoże założyć konto w systemie Witkac i wskaże jak powinno uzupełniać się wniosek- nie może jednak zrobić tego za Państwa.


Aktualnie ogłoszone konkursy - przejdź tutaj
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Propozycje zapisów w projekcie składać można do 30 września 2020 roku do Referatu Kultury, Sportu oraz Promocji pok. 6 przy ul. Ostrowskiej 8 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: kultura@noweskalmierzyce.pl  

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku: