calendar 19 Październik 2020

15 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Usuwanie drzew i krzewów

Karta Informacyjna Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Podstawa prawna:

  • Art. 83 ust. 1, art. 83a i art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.).

 

I. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
  2. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

 

II. Opłaty:

  • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów  zwolnione jest z opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.).

 

III. Termin załatwienia sprawy:

  • Miesiąc, w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

V. Forma załatwienia:

  • Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

VI. Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

VII. Uwagi:

  • W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.