calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Wymiana licencji TAXI

Informujemy przedsiębiorców, że licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r.  podlegają obowiązkowej wymianie.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku stracą ważność 1 stycznia 2023.

Wszystkie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji na wniosek przedsiębiorcy – zgodnie z wymaganiami określonymi  w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).  Po dniu 31 grudnia 2022r. licencje niedostosowane tracą swoją ważność!

W związku z powyższym w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (pokój 8) wniosek wraz z załącznikami o dostosowanie licencji do zmian ustawowych. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakładce Strefa Mieszkańca, Transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką.