calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
URZĄD STANU CYWILNEGO pok. 6   tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49

 


 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki


Podstawa prawna:

  • art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z dnia 16 lipca 2004 roku Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Gminą Nowe Skalmierzyce

Do wglądu:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków,
  • osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.

II. OPŁATY:

  • Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Niezwłocznie po wpłynięciu podania.IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosiło nazwisko ojca.