calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Baterie i akumulatory dostarczać można bezpłatnie do specjalnych pojemników, które znajdują się między innymi w placówkach oświaty, urzędach, punktach handlowych.

 

Przeterminowane leki odbierane są bezpłatnie w aptekach oraz przychodni:

 1. Apteka Vademecum (tel. 62 762 16 04)
  ul. Podkocka 15a,  63-460 Nowe Skalmierzyce;
  pon. – pt. 800 – 1800 sob. 1000 – 1400
 2. Apteka Kaliniec (tel. 62 508 70 66)
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 8,  63-460 Nowe Skalmierzyce;
  pon. – pt. 800 – 2000 sob. 800 – 1400
 3. Apteka Stylowa (tel. 730 125 885)
  Plac Wolności 1/a,  63-460 Nowe Skalmierzyce;
  pon. – pt. 900 – 1700 sob. 800 – 1300
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uśmiech Serca" s.c. (tel. 62 762 13 61)
  ul. Podkocka 3, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie w wyznaczonych harmonogramem terminach i miejscach, dwa razy w roku, przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach (Skalmierzyce ul. Podkocka 4c, 63-460 Nowe Skalmierzyce)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpłatnie w wyznaczonych harmonogramem terminach i miejscach, dwa razy w roku, przez Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.UWAGA !!!

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), będzie świadczył usługi odbioru odpadów w pełnym zakresie. Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, jak i pracowników Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów.


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski

od poniedziałku do piątku godz. 8:30 - 18:30 i soboty godz. 8:00 - 12:00

tel. 62 737 20 12

W ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są NIEODPŁATNIE selektywne zbierane odpady komunalne w postaci:

- przeterminowanych leków;

- chemikaliów;

- zużytych baterii;

- żużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- zużytych opon (bezpłatnie w ilości 5 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego, powyżej limitu opłata 19,00 zł za sztukę);

- odpadów ulegających biodegradacji;

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodach 17 01 01, 17 01 02 w ilości do 1 m3 (stanowiących równowartośc 1,700 Mg)

W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nieodpłatnie przyjmowane będą jednorodne odpady w postaci gruzu betonowego (kod 170101) i ceglanego (kod 170102) w ilości do 1 m3 / rok (stanowiących równowartość 1,70 Mg) na gospodarstwo domowe. W przypadku przekazania ww. odpadów w ilości powyżej 1 m3, właściciel nieruchomości zamieszkałej, zostanie obciążony zgodnie z cennikiem (koszt 1 Mg wynosi 150,00 zł brutto).

W przypadku przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci innej niż gruz betonowy lub ceglany albo zmieszanej (kod 170107 lub 170904), właściciel nieruchomości zamieszkałej niezależnie od dostarczonej ilości, zostanie obciążony zgodnie z cennikiem (17 01 07 - 150,00 zł/Mg brutto; 17 09 04 - 600,00 zł/Mg brutto ).