calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49

 


Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (50-lecie) 


Podstawa prawna:

  • art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie Medali.


II. OPŁATY:

  • Nie pobiera się.


III. TERMIN ODPOWIEDZI:

  • Do 180 dni.IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Urząd Stanu Cywilnego (USC).


V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • Wręczenia Medali dokona Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na uroczystości organizowanej jesienią każdego roku.


Klauzula informacyjna