calendar 12 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Podział nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o podział nieruchomości:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Kopia mapy ewidencyjnej
 4. Wstępny projekt podziału nieruchomości
 • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału, termin - 14 dni.

Po przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego:

 1. Projekt podziału nieruchomości
 2. Wykazy zmian gruntowych
 3. Protokół przyjęcia granic nieruchomości
 4. Szkic polowy
 5. Wykaz synchronizacyjny w przypadku braku zgodności księgi wieczystej z rejestrem gruntów
 • decyzja zatwierdzająca projekt podziału, termin - 14 dni.

W przypadku podziałów w trybie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ - komplet dokumentów składa się wraz z wnioskiem o podział nieruchomości.

II. OPŁATY:

 • Nie pobiera się

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Postanowienie - zażalenie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania; Decyzja - odwołanie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu,  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

V. UWAGI:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.