calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Świadczenia rekompensujące utracone zarobki

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH tel. (062) 762 97 17; fax 762 97 49

Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensujacego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywajacym ćwiczenia wojskowe

Podstawa prawna:

  • Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad świadczenia pieniężnego żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.    Wniosek o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia rekompensującego
  2. Zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych
  3. Zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych wydane przez:
    1. naczelnika Urzędu Skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
    2. pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami,
    3. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ( ROiSO)

 

V. UWAGI:

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej odbiera się osobiście w kasie Urzędu Miejskiego.