calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)      ochrona systemów i sieci informatycznych,

3)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5)      opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

6)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.