calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

31 Grudzień 2018

Oferta feryjna dla uczniów szkół podstawowych

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jako organ prowadzący szkoły podstawowe

zaprasza dzieci z klas I-VIII  na

zajęcia w ferie zimowe

                Jak co roku Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce zapewnia opiekę uczniom szkół podstawowych w okresie ferii zimowych. Aby wziąć udział w dodatkowych zajęciach należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do Urzędu Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z wskazaną placówką w której dziecko będzie uczestniczyć w planowanych zajęciach. W roku 2019 ferie trwają w okresie od 14 – 25 stycznia. Placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce będą sprawowały opiekę w godzinach od 8:00 – 16:00.  W ramach sprawowanej opieki planuje się realizacje warsztatów plastycznych, sportowych, programowania, tańca oraz łamigłówek.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ      Termin I     (14-18.01.2019)      

 

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach  

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ     Termin II     (21-25.01.2019)     

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach  

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce


Szczegółowe informacje:

 

Możliwość zorganizowania ciepłego posiłku – cena obiadu dwudaniowego 4,5 zł

 

Liczebność grup 15-20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  Uczeń może skorzystać z oferty w jednym z wybranych turnusów.

 

 

Karty zgłoszenia z zaznaczeniem wybranego terminu ferii można składać w Referacie Oświaty i Wychowania  w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, II piętro, pok. nr 18 i 19,
w sekretariacie szkoły.

 

 

Karty zgłoszenia można pobrać w pok. nr 18 i 19 Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl w dziale oświata.

 

Karty będą przyjmowane do dnia  8 stycznia 2019 r.

 

DANE DO KONTAKTU:

 

Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania – MITUŁA Daniel  Tel. 62 7629740, 62 762 97 41, oswiata@noweskalmierzyce.pl