calendar 22 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli trafiliście Państwo na tę stronę, to zapewne Was, kogoś z rodziny lub z najbliższego otoczenia dotyczy problem przemocy, alkoholizmu, narkomanii czy też innego uzależnienia i szukacie pomocy, drogi wyjścia z nałogu. Jako Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służymy wsaprciem i motywacją, by osoba uzależniona na powrót odzyskała szansę na godne i zdrowe życie. To do nas możecie składać wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia lub też uzyskać od nas porady i informacje na temat procedur i ośrodków leczenia. Pomoc otrzymacie Państwo również w punktach konsultacyjnych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, grupach samopomocowych i innych grupach wsparcia – zlokalizowanych w naszej gminie, ale również w Ostrowie Wielkopolskim oraz Kaliszu.


Nowe Skalmierzyce

 


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

PEŁNI DYŻUR TELEFONICZNY  (tel. 664 713 222)

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 16:00 – 19:00

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA AA Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 11 w Domu Katolickim przy Kościele pw. Bożego Ciała – każdy czwartek od godz.19.00

 

I. NZOZ PORADNIA TERAPII

UZALEŻNIEŃ i WSPÓŁUZALEŻNIENIA
ul. Lipowa 5,
62-800 Kalisz
Rejestracja osobista lub telefoniczna.
Tel.  62 767 20 57
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

 

 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu przy ul. Lipowej 5, na rzecz

osób uzależnionych i współuzależnionych realizuje następujące programy terapeutyczne:

Dla osób uzależnionych realizowane są 4 etapy terapii grupowej:

– program terapeutyczny podstawowy dla osób uzależnionych część I

– program terapeutyczny podstawowy dla osób uzależnionych część I

– grupa terapeutyczna zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

– program terapeutyczny zaawansowany dla osób uzależnionych

Dla osób współuzależnionych realizowane są 2 etapy terapii grupowej:

– program terapeutyczny podstawowy dla osób współuzależnionych część I

– program terapeutyczny podstawowy dla osób współuzależnionych część II

Aby skorzystać z konsultacji lub terapii należy ustalić termin wizyty. Można to zrobić

osobiście lub telefonicznie, niezbędne jest podanie numeru PESEL. Skierowanie nie jest

potrzebne. Nie obowiązuje rejonizacja. W Poradni przyjmowane są również osoby

nieubezpieczone.

Oferta Poradni przeznaczona jest dla:

– osób uzależnionych (alkohol, uzależnienia mieszane, hazard itd.),

– rodzin i bliskich osób uzależnionych,

– Dorosłe Dzieci Alkoholików,

– osób pijących w sposób szkodliwy lub ryzykowny,

– terapia par.

 

II. Centrum Medyczne Multimed
ul. Majkowska 13a,
62-800 Kalisz
e-mail:  
kalisz@multimed24.pl, Rejestracja osobista lub telefoniczna.
Tel.  62 501 86 18,  782 899 298
poniedziałek – sobota od 7:30 do 20:00

 

Poradnia Leczenia Uzależnień MULTIMED w Kaliszu od alkoholu i współuzależnienia

prowadzi kompleksowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków,

hazardu, komputera. Pomagamy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Leczenie

prowadzą specjaliści psychoterapii uzależnień.

Oferta:

* indywidualnych spotkań (sesje) raz w tygodniu lub częściej, w zależności od potrzeby;

* spotkania grupowe raz w tygodniu (2 godziny): grupa podstawowa dla osób

uzależnionych,

grupa zaawansowana dla osób uzależnionych, grupa zapobiegania nawrotom, grupa dla

osób współuzależnionych.

* oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu – leczenie trwa 8 tygodni, odbywa się

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 (w razie potrzeby

pacjenci otrzymują zwolnienie lekarskie).

Leczenie odbywa się poprzez aktywne zaangażowanie pacjenta w proces zdrowienia. Od

osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne.

Dbamy o przyjazną i ciepłą atmosferę.

Dokumenty potrzebne przy pierwszej wizycie:

  • skierowanie do psycholog
  • nie jest wymaganie skierowanie do psychiatry i Poradni Leczenia Uzależnień

 

  • dowód osobisty
  • do leczenia przyjmowane są również osoby uzależnione, które nie są ubezpieczone.

 

III. Centrum Medyczne Multimed

Tadeusz Jucyk Spółka z o.o.

ul. Lotnicza 24

63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail:  ostrow@multimed24.pl

Rejestracja:
osobista lub telefoniczna
poniedziałek - piątek od 7:30 do 20:00
sobota od 7:30 do 17:30
Tel.  724 769 979,  62 592 09 00

Przy pierwszej wizycie potrzebny dowód osobisty.

Odpowiadając na ważne zapotrzebowanie społeczne w obszarze uzależnień w ramach

naszej Przychodni realizowany jest profesjonalny program pomocy osobom uzależnionym i

ich rodzinom. Program jest realizowany przez certyfikowanych i doświadczonych

specjalistów psychoterapii, którzy pomagają pacjentom rzetelnie rozpoznać problem i

prowadzą psychoterapię indywidualną i grupową. Na początku zwykle bywa tak, że osobą

szukającą pomocy w sprawie uzależnienia jest członek najbliższej rodziny, który sam

doświadcza cierpienia i podejmuje najczęściej nieudane próby rozwiązania problemu.

Typowa sytuacja jest następująca. Zgłasza się żona z prośbą o pomoc w sprawie męża,

który nadużywa alkoholu i nie chce podjąć jakiegokolwiek leczenia, albo telefonuje rodzic w

sprawie dziecka, które zażywa narkotyki i również nie jest skłonne do jakiegokolwiek

kontaktu z psychologiem. Zdarza się też, że o pomoc zwracają się same osoby uzależnione.

Psychoterapia uzależnień to proces zmiany swojego życia i własnej osobowości. Ludzie,

którzy włożyli wysiłek we własną psychoterapię doświadczają nowej jakości życia, spokoju

wewnętrznego, pogody ducha, radości, poczucia satysfakcji i porządku w ważnych

obszarach życia. Często mają poczucie, że wysiłek włożony we własną psychoterapię to

najlepsza inwestycja w ich życiu.

W ramach naszej Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia oraz

Poradni Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych realizujemy programy

psychoterapii:

  • dla osób uzależnionych,
  • dla osób współuzależnionych,
  • dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Realizacja programów terapeutycznych jest zindywidualizowana, dostosowana do

osobistych potrzeb i możliwości pacjenta. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia

indywidualna i grupowa. W czasie leczenia zagwarantowana jest opieka medyczna.

Nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto doświadcza cierpienia z powodu innej osoby

uzależnionej od alkoholu, narkotyków lub czegokolwiek innego może się do nas zgłosić po

poradę i pomoc. Po to jesteśmy by służyć ludziom.

Nasze świadczenia zdrowotne wykonujemy głównie w ramach Narodowego Funduszu

Zdrowia. Leczymy również osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, które nie są

ubezpieczone. Możliwe jest również leczenie prywatne.

Zapewniamy pełną dyskrecję i tajemnicę.

Jeżeli jest tak, że Twoje picie lub zażywanie czegokolwiek lub picie bliskiej Ci osoby martwi

Cię i niepokoi zgłoś się do nas. Nie zwlekaj. Każdy dzień to kolejne straty.

Dokumenty potrzebne przy pierwszej wizycie:

    -skierowanie do psychologa

   -nie jest wymaganie skierowanie do psychiatry i Poradni Leczenia Uzależnień

    -dowód osobisty

    -do leczenia przyjmowane są również osoby uzależnione, które nie są ubezpieczone

 

Jesteśmy dla Ciebie. Możemy Ci pomóc. Czekamy.

 

 

IV.OŚRODEK PROFILAKTYKI  I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.62 735 09 87

czynne poniedziałek – piątek: 8:00 – 19:00

 

 

Pijesz, zażywasz, grasz inaczej niż byś chciał, za dużo, zbyt często, w sytuacjach, w których

nie powinieneś. Doświadczasz w związku z tym trudności w relacjach rodzinnych, w pracy i

życiu. Podejmowałeś wielokrotnie próby poradzenia sobie z tym problemem, jednak po

dłuższym czasie nie przynosiły one oczekiwanych skutków. Uważasz, że powinieneś

poradzić sobie sam, ale jesteś zmęczony ciągłą „walką” ze swoim nałogiem. Zapraszamy Cię

do naszej poradni. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim

realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków,

hazardu, Internetu w systemie ambulatoryjnym. Podstawowy program terapii trwa 24

tygodnie. Leczenie oparte jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do

pacjenta, uwzględniającym jego możliwości, zasoby, deficyty, potrzeby, współistniejące

zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Wykorzystujemy w terapii również zasady

społeczności terapeutycznej. Podstawowe cele realizowane podczas terapii: zdobycie

wiedzy z zakresu uzależnienia, zdobycie umiejętności potrzebnych do trwałego

utrzymywania abstynencji, zdobycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów

osobistych, prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Diagnostyka i interwencja medyczna.

Badania, diagnoza i terapia psychologiczna. Sesje psychoterapii indywidualnej. Porady

terapeutyczne, porady interwencyjno-motywacyjne, interwencja socjalna

KONSULTACJE GRUPOWE

Grupy terapeutyczne dla uzależnionych (radzenia sobie z głodem, uznawania bezsilności,

zdobywanie umiejętności niezbędnych do utrzymania trzeźwości, pracy nad

psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, radzenia sobie ze stresem i inne).

DO PROGRAMU PRZYJMOWANI SĄ PACJENCI BEZ SKIEROWANIA