calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

20 Grudzień 2013

Dodatek energetyczny

KOMUNIKAT

w sprawie dodatku energetycznego

 

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2013 r.) o dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

  1. Wnioski można składać od 1 styczna 2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce III piętro pokój 30. Osoby zainteresowane mogą pobrać wniosek w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej www.noweskalmierzyce.pl.

 

  1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dostawcę energii.
Załącznik: