calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

04 Marzec 2016

Szkoła w Kotowiecku

Oferta edukacyjna 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Kotowiecku

ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

tel. 062 762 40 20

e-mail: zspkotowiecko@noweskalmierzyce.pl   www.zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje sie uruchomienie 1 oddziału klasy I, nabór do I klasy roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r.

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku to szkoła pokoleń, otwarta na przyszłość.
 • Szkoła położona jest w pięknej okolicy. W  pobliżu znajdują się różnorodne ekosystemy (park, staw, pola, łąki, las), które uczniowie poznają podczas zajęć przyrodniczych. Teren wokół szkoły jest przystosowany do potrzeb uczniów młodszych i starszych (zielone boisko, kolorowy i bezpieczny plac zabaw).
 • Szkolne pomieszczenia są jasne, przestronne i przyjazne uczniom. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesną technologię multimedialną (Internet, rzutniki, laptopy, tablice i monitory multimedialne). W szkole znajduje się domofon i monitoring.
 • Kultywujemy tradycje związane z patronem szkoły. Idee korczakowskie przekazujemy uczniom poprzez różnorodne działania: wychowanie przez zabawę – „Noc Korczakowska”, samorządność uczniowską, działalność redakcji szkolnej gazety, udział w akcjach charytatywnych np. Unicef.
 • U nas żaden uczeń nie jest anonimowy. Zespoły klasowe są mało liczne, dzięki czemu nauczyciele znają swoich wychowanków i efektywnie indywidualizują proces nauczania.
 • W każdym uczniu poszukujemy jego mocnych stron, wydobywamy i rozwijamy jego talenty, dlatego w szkole działają liczne kółka zainteresowań. Promujemy młodych aktorów, dziennikarzy, artystów, sportowców. Posiadamy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”. Odnosimy sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
 • Stosujemy nowatorskie rozwiązania metodyczne. W szkole realizujemy autorskie i ogólnopolskie projekty i programy edukacyjne,  a także innowacje pedagogiczne. Dla naszych uczniów organizujemy wycieczki, zielone szkoły, rajdy piesze i rowerowe.
 • Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego oraz Mistrzostw Gminy w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
 • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców:
  • cenimy głos rodziców w ważnych dla życia szkoły sprawach,
  • dzięki rozbudowanej stronie internetowej oraz gazetce szkolnej „Szpaki” rodzice mają dostęp do bieżących informacji.
 • Zapewniamy uczniom opiekę pielęgniarską, logopedyczną,  świetlicową, zajęcia rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.
 • Przy szkole oraz na boisku  znajdują się miejsca parkingowe dla rodziców.

Jednocześnie planuje sie uruchomienie w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017  oddziału klasy "0" dla którego nabór bedzie prowadzony w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016r.

Publiczne Przedszkole w Kotowiecku  wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb rodziców. Pobyt 5 godzinny jest bezpłatny, za każdą godzinę powyżej, rodzice płacą 1 zł. Funkcjonują dwa oddziały: 3, 4- latków oraz 5,6 – latków. Mało liczne grupy dają poczucie bezpieczeństwa, ograniczają stres adaptacyjny, uczą wzajemnego szacunku. Sale są kolorowe , ciepłe, przytulne, bogato wyposażone w sprzęt ,pomoce dydaktyczne, sukcesywnie unowocześniane. Posiadamy funkcjonalny, bezpieczny plac zabaw. Zapewniamy wykwalifikowaną, odpowiedzialną , kreatywną kadrę pedagogiczną.

Stosując różnorodne nowatorskie metody pracy ułatwiamy dzieciom gromadzenie osobistych, wartościowych doświadczeń, rozwijamy twórczą aktywność i wrażliwość. Dbając o wszechstronny rozwój przedszkolaków opracowujemy projekty edukacyjne. Pozwalamy dzieciom czerpać radość z odkrywania i rozwijania swoich talentów. Proponujemy zajęcia dodatkowe z rytmiki, indywidualną terapię logopedyczną. We współpracy z rodzicami organizujemy liczne uroczystości przedszkolne. Jesteśmy organizatorem  Gminnego Turnieju Ekologicznego Przedszkolaków. Chętnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych.

Realizowane przez nas ogólnopolskie programy  edukacyjne pozwalają  postrzegać placówkę jako proekologiczną, prozdrowotną, dbającą o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, co potwierdzają zdobywane Certyfikaty.