calendar 20 Październik 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

26 Luty 2016

Oferta edukacyjna SP Gostyczyna

Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce
telefon/ fax: +48 627623003 

email: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl    www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje sie uruchomienie 1 oddziału klasy I, nabór do I klasy roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. Jednocześnie planuje sie uruchomienie w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 jednego oddziału klasy "0" dla którego nabór bedzie prowadzony w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016r.


Dzień otwarty szkoły  - 10.03.2016 od godziny 8:30 - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami


Informator szkoły w wersji pdf


Co oferuje Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego  ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 2016/2017 pierwszoklasistom?                                                            

Nasza oferta to:

 1. Jednozmianowy  system nauczania.
 2. Sala zajęciowa składająca się z dwóch części:
  1. edukacyjnej wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, kąciki gier, zabawki, kąciki tematyczne oraz szafki , w których  uczniowie mogą pozostawić swoje podręczniki i przybory;
  2. rekreacyjnej, w której dzieci na dywanie mogą uczestniczyć w zajęciach, bawić się i odpoczywać
  3. wyposażona w pojedyncze stoliki uczniowskie i pomoce dydaktyczne, które sukcesywnie są uzupełniane w zależności od potrzeb.Czas trwania zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.
 3.  Realizacja zajęć komputerowych w pracowni informatycznej.
 4. Zajęcia  pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, którymi objęci są uczniowie mający trudności w nauce.
 5. Zajęcia edukacyjne do godziny 12.15.
 6.  Opieka świetlicowa do godz. 14.00 .
 7.  Bezpłatny  dowóz dzieci do szkoły.

Nauczyciel , który będzie prowadził klasę pierwszą to  osoba  posiadająca pełne kwalifikacje, doskonaląca swoje umiejętności i zaangażowana w pracę z dziećmi, kreatywna ,wdrażająca innowacyjne metody nauczania, poszukująca nowych rozwiązań i metod wychowawczych.