calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

26 Luty 2016

Oferta edukacyjna SP Gostyczyna

Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce
telefon/ fax: +48 627623003 

email: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl    www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje sie uruchomienie 1 oddziału klasy I, nabór do I klasy roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. Jednocześnie planuje sie uruchomienie w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 jednego oddziału klasy "0" dla którego nabór bedzie prowadzony w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016r.


Dzień otwarty szkoły  - 10.03.2016 od godziny 8:30 - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami


Informator szkoły w wersji pdf


Co oferuje Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego  ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 2016/2017 pierwszoklasistom?                                                            

Nasza oferta to:

 1. Jednozmianowy  system nauczania.
 2. Sala zajęciowa składająca się z dwóch części:
  1. edukacyjnej wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, kąciki gier, zabawki, kąciki tematyczne oraz szafki , w których  uczniowie mogą pozostawić swoje podręczniki i przybory;
  2. rekreacyjnej, w której dzieci na dywanie mogą uczestniczyć w zajęciach, bawić się i odpoczywać
  3. wyposażona w pojedyncze stoliki uczniowskie i pomoce dydaktyczne, które sukcesywnie są uzupełniane w zależności od potrzeb.Czas trwania zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.
 3.  Realizacja zajęć komputerowych w pracowni informatycznej.
 4. Zajęcia  pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, którymi objęci są uczniowie mający trudności w nauce.
 5. Zajęcia edukacyjne do godziny 12.15.
 6.  Opieka świetlicowa do godz. 14.00 .
 7.  Bezpłatny  dowóz dzieci do szkoły.

Nauczyciel , który będzie prowadził klasę pierwszą to  osoba  posiadająca pełne kwalifikacje, doskonaląca swoje umiejętności i zaangażowana w pracę z dziećmi, kreatywna ,wdrażająca innowacyjne metody nauczania, poszukująca nowych rozwiązań i metod wychowawczych.