Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Skład Rady Gminy i Miasta

1. Bęcki Wiktor

2. Biernat Grzegorz

3. Brzeziński Marian

4. Jaś Grażyna

5. Korzeniewski Jan

6. Łusiak Jacek

7. -

8. Nogaj Renata - Zastępca Przewodniczącego Rady

9. Orzechowski Tadeusz - Przewodniczący Rady

10. -

11. Stasiak Józef

12. Stępniak Karol

13. Sztandera Maksymilnian

14. Ulichnowski Grzegorz

15. Wojciechowski Grzegorz