calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Składy Komisji Rady

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Sebastian Łuczak
 2. Maria Nader
 3. Weronika Ulbrych
 4. Grażyna Jaś
 5. Maksymilian Sztandera
 6. Tomasz Sobczak
 7. Marian Brzezński
 1. przewodniczący
 2. członek
 3.  członek
 4. członek
 5. członek
 6. członek
 7. członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Magdalena Groblena
 2. Klaudia Bogacka
 3. Grzegorz Ulichnowski
 4. Renata Nogaj
 5. Tomasz Sobczak
 6. Marian Brzeziński
 1. przewodniczący
 2. członek
 3. członek
 4. członek
 5. członek
 6. członek

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Maria Nader
 2.  Grzegorz Biernat
 3. Maksymilian Sztandera
 1. przewodniczący
 2. członek
 3. członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego

 1. Józef Stasiak 
 2. Jacek Łusiak
 3. Karol Stępniak
 4. Renata Nogaj
 1. przewodniczący
 2. członek
 3. członek
 4. członek

 

Komisja Rewizyjna

 1. Grażyna Jaś
 2. Klaudia Bogacka
 3. Magdalena Grobelna
 4. Karol Stępniak
 5. Weronika Ulbrych
 6. Sebastian Łuczak
 1. przewodniczący
 2. członek
 3. członek
 4. członek
 5. członek
 6. członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1.   Grzegorz Ulichnowski
 2.   Jacek Łusiak
 3.   Józef Stasiak
 4.   Grzegorz Biernat
 1. przewodniczący
 2. członek
 3. członek
 4. członek