Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Składy Komisji Rady

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1.Maksymilian Sztandera

2.Renata Nogaj

3. -

4.Grzegorz Wojciechowski

5.Marian Brzeziński

przewodniczący

członek

 -

członek

członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

1.Wiktor Bęcki

2.Grażyna Jaś

3.Marian Brzeziński

4.Tadeusz Orzechowski

5. Grzegorz Ulichnowski

przewodniczący

członek

z-ca przewodniczącego

członek

członek

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

1.Grzegorz Biernat

2.           -

3.Wiktor Bęcki

4.Jan Korzeniewski

przewodniczący

członek

członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego

1.Józef Stasiak

2.Renata Nogaj

3.Karol Stępniak

4.       -

5.Jacek Łusiak

przewodniczący

członek

członek

z-ca przewodniczącego

członek

 

Komisja Rewizyjna

1. -

2.Karol Stepniak

3.Maksymilian Sztandera

4.Jan Korzeniewski

5.Grażyna Jaś

przewodniczący

członek

członek

członek

z-ca przewodniczącego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.Grzegorz Ulichnowski

2.Grzegorz Biernat

3.Jacek Łusiak

4.Grzegorz Wojciechowski

5.Józef Stasiak

przewodniczący

członek

członek

z-ca przewodniczacego

członek