Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Urząd Stanu Cywilnego