calendar 16 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Psy rasy agresywnej

Karta Informacyjna Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Podstawa prawna:

  • Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

I. Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. Opłaty:

  • Opłata skarbowa w wysokości 82 zł, w dniu składania wniosku.

III. Termin załatwienia sprawy:

  • Miesiąc, w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące.

IV. Jednostka odpowiedzialna:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

V. Forma załatwienia

  • Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

VI. Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. Uwagi:

  • W przypadku braku danych we wniosku i wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

Klauzula informacyjna (RODO)