calendar 22 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Gospodarka odpadami - informacja

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2024

Informacja dot. odbioru odpadów


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 lutego 2022 r.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 30 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XLVIII.408.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 lutego 2022 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 zł miesięcznie za osobę.

Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 58,00 zł od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.