calendar 29 November 2023

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Gospodarka odpadami - informacja

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach od 25 do 27 października 2023 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

Harmonogram zbiórki
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2023


Informacja dot. odbioru odpadów
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach od 14 do 16 czerwca 2023 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

Harmonogram zbiórkiZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2023


Informacja dot. odbioru odpadów
Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 lutego 2022 r.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 30 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XLVIII.408.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 lutego 2022 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 zł miesięcznie za osobę.

Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 58,00 zł od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Informacja dot. odbioru odpadów
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informacja dot. odbioru opadówZbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach od 6 do 8 pażdziernika 2020 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

Harmonogram zbiórkiZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informacja dot. odbioru opadówZmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 sierpnia 2020 r.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę nr XXVII.231.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 sierpnia 2020 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie za osobę.

Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 50,00 zł od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje ulga w wysokości 1.00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku posiadania przydomowego kompostownika. W celu skorzystania z ulgi właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określi wysokość opłaty z uwzględnieniem przysługującego mu częściowego zwolnienia za kompostownik.
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniu 17.06.2020 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl

Harmonogram zbiórki
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

(stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany)

Informacja dot. odbioru opadówZmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2020 r.

Informuję, że Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 15 listopada 2019 r. podjęła uchwałę nr XVII.143.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019 r. poz. 9813).

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 18,00 zł miesięcznie za osobę.

Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 50,00 zł od osoby.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

(stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany)

MIEJSCOWOŚĆ DATA ODBIORU
Biskupice, Boczków, Głóski, Kotowiecko, Trkusów, Żakowice

31.07.2019 r.
(środa)

UWAGA - Zmiana terminu

Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Miedzianów, Pawłów

01.08.2019 r.
(czwartek)

Zainteresowane osoby proszone są do zgłaszania się u sołtysa wsi lub w urzędzie gminy minimum 2 dni przed planowanym terminem zbiórki.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godz. 7:00.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach 16-17.05.2019 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę CR Remarketing Sp. z o. o., z siedzibą w Radłowie ul. Wojska Polskiego 10, 63-440 Raszków.

Harmonogram zbiórki


Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniu 31.01.2019 r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę nr IV.33.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zmiany danych oraz korekty deklaracji, od 1 marca 2019 r., należy składać zgodnie z obowiązującym nowym wzorem deklaracji.

Możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.03.2019 r.

Informuję, że Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr III.19.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019 r. poz. 259).

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 marca 2019 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób:

 • selektywny wynosi 14,00 zł miesięcznie za osobę;
 • nieselektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie za osobę;

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.


Odbiór choinek

W dniu 11 lutego 2019 roku odbędzie się zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek. Choinki wystawione do odbioru traktowane są jako frakcja odpadów biodegradowalnych, dlatego muszą być pozbawione wszelkich lampek, ozdób, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

Zainteresowane osoby proszone są do zgłaszania się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (pokój 31) tel. 62 762 97 70 lub w firmie WPK Sp. z o.o. Skalmierzyce tel. 62 762 23 50, w terminie do 6 lutego. W dniu odbioru odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia choinki przed wejściem na teren nieruchomości, do godz. 7:00.


Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach 18-19.10.2018 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę CR Remarketing Sp. z o. o., z siedzibą w Radłowie ul. Wojska Polskiego 10, 63-440 Raszków. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach 19-20.04.2018 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę CR Remarketing Sp. z o. o., z siedzibą w Radłowie ul. Wojska Polskiego 10, 63-440 Raszków.

Harmonogram zbiórki


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2018 r.

Informuję, że Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 27 października 2017 r. podjęła uchwałę nr XLII.327.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r. poz. 7058).

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób:

 • selektywny wynosi 11,00 zł miesięcznie za osobę;
 • nieselektywny wynosi 17,00 zł miesięcznie za osobę;

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.


Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniach 05-06.10.2017 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę CR Remarketing Sp. z o. o., z siedzibą w Radłowie ul. Wojska Polskiego 10, 63-440 Raszków. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabaratowych


Informacja dot. gospodarki odpadami

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad umieszczania odpadów poszczególnych frakcji w odpowiednich pojemnikach lub workach zgodnie z dostarczoną na początku roku ulotką dot. segregacji odpadów. Pamiętajmy, że tylko od nas samych zależy na jakim poziomie będą kształtowały się opłaty za odbiór odpadów. Prawidłowa i rzetelna zbiórka odpadów ma wpływ na koszty ich gospodarki, a zatem i na opłaty miesięczne uiszczane przez właścicieli nieruchomości.

Uwaga! Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania do pojemników lub worków do segregacji zużytych odpadów medycznych, m.in. strzykawek i igieł jednorazowych.


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2016r.

Informuję, że Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę nr XVI.117.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2015r. poz. 8198).

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób:

 • selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie za osobę;
 • nieselektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie za osobę;

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.


Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniu 30.12.2013 r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę nr XL/295/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zmiany danych oraz korekty deklaracji, od 25 lutego 2014r., należy składać zgodnie z obowiązującym nowym wzorem deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że została wprowadzona możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.


KOMUNIKAT

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniu 02.04.2013r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku w terminie, zobowiązani są do niezwłocznego złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, III piętro, pokój nr 31, aby uniknąć zastosowania przepisów art. 54 oraz art. 56 Kodeksu karno-skarbowego oraz art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Bożena Budzik


KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w dniu 06.03.2013r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Uchwałą Nr XXX/228/2013 ustaliła ostateczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach:

 • 8,00 zł od osoby – w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny
 • 14,00 zł od osoby - w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny

Jednocześnie wprowadza się zwolnienia z opłaty za czwarte i kolejne dziecko w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość do ukończenia 18 roku życia. W przypadku dzieci kontynuujących naukę zwolnienie przysługuje do zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. W celu skorzystania z ulgi należy pobrać załącznik nr 3 do deklaracji w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, III piętro, pokój nr 31, w terminie do 30.03.2013r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Bożena Budzik


Nowy system gospodarowania odpadami

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca nakłada na samorząd obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odbiór i właściwe zagospodarowanie odpadów.

Od 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. System obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolnej, nawet jeżeli prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania.

Rada Gminy podjęła szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwalony został między innymi nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który określa wszystkie obowiązki i wymagania zagospodarowania odpadów. Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

 • wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty,
 • terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

W związku z trwającymi w naszej gminie pracami nad wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nadchodzących zmian.

Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz obowiązki gminy:

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty będzie niższa, jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. Opłatę uiszczać się będzie raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013r.
 • W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i zostanie dostarczony mieszkańcom. W przypadku budownictwa wielolokalowego (tj. budynki wielorodzinne zawierające 8 lub więcej mieszkań) właściciel lub najemca lokalu jest zobowiązany złożyć oświadczenie do zarządcy nieruchomości. Na podstawie ww. oświadczeń zarządca nieruchomości składa do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
 • Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 • Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową, wyłonioną w drodze przetargu. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.
 • Właściciel nieruchomości zamieszkałej posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013r.

W ramach nowego systemu odpady będą wywożone z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

 • Dla budownictwa jednorodzinnego:

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są dwa razy w miesiącu, natomiast odpady zbierane w sposób selektywny (w workach) odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu.

 • Dla budownictwa wielolokalowego:

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są dwa razy w tygodniu, natomiast odpady zbierane w sposób selektywny (w workach lub pojemnikach) odbierane są od właścicieli nieruchomości raz na dwa tygodnie.

Wszystkie zmiany budzą wiele wątpliwości, ale będą musiały być wprowadzone zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nie przewiduje ani różnicowania opłat ani łączenia sposobów ich naliczania. Dlatego został przyjęty jeden sposób naliczania opłaty dla wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość opłat za śmieci rozstrzygnie się dopiero po przetargu na odbiór odpadów, na który samorząd nie ma wpływu.