calendar 28 Wrzesień 2021

12 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ulga inwestycyjna

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków 
tel. (62) 762 97 33
 

 


Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.
 2. Zakup i zainstalowanie:
  a) deszczowni,
  b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
 • jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.


Podstawa prawna:

 • Art.13 ust. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • uzasadniony wniosek o przyznanie ulgi w podatku rolnym

Załączniki:

 • rachunki na poparcie poniesionych wydatków


II. OPŁATY:

 • wolne od opłaty skarbowej


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • miesiąc


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budżetu- Wymiar podatków


V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.


VI. UWAGI:

 • brak