calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ochrona przeciwpożarowa Urzędu

Do   zadań na stanowisku do spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu należą (OP):

 

1.Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP.

2. Współdziałanie w organizacji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych OSP i MDP.

3. Koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych dodziałań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach.
4. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP.
5. Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP.

6. Opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek.
7. Stała i bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p. poż.

8. Współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG, i ochronyp. poż. na terenie gminy.

9. Udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez zespoły inspekcyjne PSP

10. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy

11. Aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych.

12. Prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.

13. Opisywanie faktur wpływających do urzędu gminy.

14. Wydawanie miesięcznych kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego.

15. Przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb OSP