calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023 r., poz. 2111)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wypis i wyrys
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie decyzji
  3. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
  4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

bez  zbędnej zwłoki

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska.

IV. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych danych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę. Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Ile zapłacisz?

1. Opłata skarbowa od wypisu:

- do 5 stron – 30 zł

- powyżej 5 stron – 50 zł

2. Opłata skarbowa od wyrysu:

- 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł

3. Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.

 W przypadku wypisu i wyrysu z planu miejscowego ustalenie kwoty do zapłaty może być trudne, ponieważ nie zawsze wiadomo, ile stron będzie miał wypis i wyrys. Przed złożeniem wniosku możesz skontaktować się z urzędem i sprawdzić ile powinieneś zapłacić.

Ważne! Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.