calendar 19 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wynajem lokali

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT TECHNICZNO INWESTYCYJNY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO tel. (062) 762 97 60; fax 762 97 49


Postępowanie administracyjne w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Podstawa prawna:

 • Art.21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobiegminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z póź. zm.)
 • Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ujecie na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na:
   1. lokal mieszkalny,
   2. lokal socjalny,
   3. o przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny
 2. Potwierdzenie zameldowania w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, I piętro, pokój Nr 8 (na pierwszej stronie wniosku).
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych na projektach list i listach ostatecznych lub oświadczenie o nie wyrażeniu zgody
 4. Udokumentowane dochody za okres trzeciego kwartału danego roku. (lipiec, sierpień, wrzesień)
  1. zaświadczenie z Zakładu Pracy (dochód netto),
  2. kserokopie decyzji przyznanych rent lub emerytur,
  3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp.,
  4. zasiłki rodzinne i alimenty,
 5. W przypadku posiadania wyroków o eksmisję,  wyroków rozwodowych należy dołączyć ich kserokopię.
 6. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)

 

II. OPŁATY:

 • Nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • 30 dni

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego ( RTI) - III piętro, pokój Nr 30

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Nie przysługuje podlega przepisom Kodeksu cywilnego oraz zasadom określonym w wyżej wymienionej Uchwale

 

VI. UWAGI:

 • brak