calendar 22 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Program usuwania folii rolniczej

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe  Skalmierzyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

 

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

-        folii rolniczych,

-        siatki i sznurka do owijania balotów,

-        opakowań po nawozach,

-        Big Bagów.

 

Prosimy, aby wniosek był wypełniony rzetelnie. Nie będą przyjmowane odpady:

-        od osób które nie złożyły wniosku w wyznaczonym terminie przez co nie zakwalifikowały się do programu

-        w ilości przewyższającej zadeklarowaną we wniosku

 

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w terminie od 30 stycznia do 17 lutego 2023 r.

Wnioski można pobrać poniżej bądź w tut. Urzędzie pokój nr 31.

 

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Załącznik: