calendar 22 Lipiec 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
URZĄD STANU CYWILNEGO pok. 6   tel. (062) 762 97 21, fax: 62/762 97 49

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna:

 • art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.  z dnia 16 lipca 2004 r. Nr. 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

w przypadku panny i kawalera:

 • dokument stwierdzający tożsamość*
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • dokument stwierdzający tożsamość*
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie

w przypadku wdowców:

 • dokument stwierdzający tożsamość*,
 • odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce
 • odpis aktu zgonu współmałżonka. *

w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za wydane zaświadczenie - 38 zł.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest trzy miesiące.