calendar 22 Maj 2022

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków  pok. 24

tel. (62) 762 97 33

 


 

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego
 


 


Podstawa prawna:

  • Art.12 ust. 1 pkt 4 i Art.12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego,
  • pisemne oświadczenie o nabyciu gruntów od osoby obcej w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych.

Załącznik:

  • kserokopia aktu notarialnego

II. OPŁATY:

  • wolne od opłaty skarbowej

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • miesiąc

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budżetu - Wymiar podatków

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji.


VI. UWAGI:

  • brak